Kunnossapito

Hämeen Kuljetus Oy:n tarjoamaan liikennealueiden talvihoitoon kuuluvat lumen ja sohjon poisto ja poiskuljetus, pinnan tasaus, liukkaudentorjunta sekä hiekoitus. 

Kesällä huolehditaan pölynsidonnasta ja kastelusta, alueiden pesusta, sorateiden tasauksesta, reikien paikkauksesta sekä kulutuskerroksen murskeenlisäyksestä. Lisäksi korjaamme sorateiden runkovauriot ja kelirikot.