Kiviainesmyynti

Noin 70 maa- ja kiviainesaluettamme antaa meille mahdollisuuden toimittaa asiakkaillemme erilaisia kiviaineksia, eri käyttötarkoituksiin Etelä-Suomen alueelle.

Hämeen Kuljetus Oy:n pätevöityjen tarkastuslaitosten varmentamat kiviainekset ovat CE-tyyppihyväksyttyjä. Hoidamme kiviainesten ottotoiminnan alusta loppuun ympäristölliset näkökohdat huomioonottaen. Koska vastaamme sekä tuotannosta että kuljetuksista, on toimintamme joustavaa ja paikallisuuden ansiosta jakelukustannuksemme ovat edullisia.

Kiviaineksia toimitamme vuosittain noin 1,6 miljoonaa tonnia luotettavien omistaja-autoilijoidemme kalustolla. Maa-aineksia sekä purkumateriaaleja vastaanotamme kierrätettäväksi tai loppusijoitusta varten laajan, ympäristölupien mukaisen vastaanottoverkoston avulla.